PLATBA

Platba je realizovaná:

Bezhotovostným bankovým prevodom, vopred, v prospech účtu Predávajúceho. Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., číslo účtu/kód banky: 2943458147/1100 (nutné použiť variabilný symbol). Variabilným symbolom je číslo objednávky, ktorú si budete môcť na konci nákupu vytlačiť, alebo pozriet vo formáte pdf.